Hợp tác công tư

Chương trình trao quyền và nâng cao vị thế cho phụ nữ tại Campuchia, Myanmar và Việt Nam

Mục tiêu của chương trình là góp phần giúp phụ nữ và trẻ em gái thực hiện tiềm năng kinh tế thông qua việc cải thiện tiếp cận thông tin, sản phẩm và dịch vụ SKSS/KHHGĐ chất lượng tại cộng đồng.

Chương trình Empower sẽ cải thiện vị thế kinh tế - xã hội cho các MS Ladies bằng cách hỗ trợ tăng cường khả năng lãnh đạo và tự đưa ra quyết định của mình. Các MS Ladies sẽ trở thanh những hình mẫu điển hình cho sự thay đổi của phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng - những người cần được bảo vệ quyền về SKSS/KHHGĐ của bản thân. MS Ladies sẽ chống lại sự bất bình đẳng giới bằng cách tăng cường tiếp cận các thông tin, sản phầm và dịch vụ SKSS/KHHGĐ toàn diện, chất lượng, với giá cả phải chăng cho những người dân có nhu cầu. Ưu tiên cải thiện khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai là điều cần thiết để đảm bảo sự an sinh và tự chủ của phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng.

 
Các mục tiêu hướng tới của chương trình Empower:
- MS Ladies cải thiện được kỹ năng và kiến thức kinh doanh, cũng như tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ. 
- MS Ladies có đủ kỹ năng và sự tự tin để cung cấp các dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ và trẻ em gái.
- Mục tiêu dân số nâng cao nhận thức và tăng khả năng tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ SKSS/KHHGĐ toàn diện, với giá cả phải chăng và hợp lý.
- Trở thành một bằng chứng để tạo điều kiện cho các đối tác dựa vào đó học tập và hỗ trợ, thúc đấy chính sách cho việc cung cấp các dịch vụ về SKSS/KHHGĐ một cách bền vững.
EZS.VN
Home care spa
Click to call