Hợp tác công tư

Mạng lưới nhượng quyền xã hội y tế tư nhân “BlueStar”

Mặc dù khu vực y tế tư nhân đang phát triển nhanh chóng, nhưng chất lượng của các dịch vụ chăm sóc
SKSS và KHHGĐ không tương xứng và chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Mạng lưới Nhượng quyền xã hội Y tế tư nhân BlueStar-Ngôi sao xanh được thiết lập với mục tiêu nâng cao năng lực cho các phòng khám tư nhân để cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ chất lượng, đáp ứng nhu cầu của những đối tượng có nhu cầu cao chưa được đáp ứng. Mạng lưới tập trung vào những phụ nữ dễ bị tổn thương nhất bao gồm những người có thu nhập thấp và thanh niên tại các khu vực thành thị và nông thôn.

 
Trong năm 2016, mạng lưới hơn 200 phòng khám của BlueStar-Ngôi Sao Xanh đã phục vụ hơn 945.000 lượt khách hàng, tạo ra hơn 427.000 năm tránh thai cho các cặp đôi

EZS.VN
Home care spa
Click to call