Phòng khám Marie Stopes

Phòng khám Marie Stopes Việt Nam

Mạng lưới các phòng khám Marie Stopes gồm các phòng khám chất lượng cao, chú trọng vào khách hàng, cung cấp dịch vụ đa dạng về chăm sóc SKSS và KHHGD, phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Dịch vụ của chúng tôi chú trọng vào phụ nữ có thu nhập trung bình và các khách hàng trẻ sống tại các khu vực thành thị.

Tính đến nay, 11 phòng khám MSV đã được thiết lập tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. Trong năm 2016 mạng lưới phòng khám này đã phục vụ hơn 100.000 lượt khách hàng và tạo ra hơn 52.000 năm tránh thai cho các cặp đôi.  

EZS.VN
Home care spa
Click to call