Liên Hệ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

P: Marie Stopes Việt Nam
Phòng 201 – 205, Nhà A1, Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Quận Ba Đình 
Hà Nội, Việt Nam

T:
+84 (24) 3722 5471 
F: +84 (24) 3722 5503 
E: truyenthong@mariestopes.org.vn
 
Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu online theo mẫu dưới đây:
 
EZS.VN
Home care spa
Click to call