Công cụ đo lường tác động số 2

Công cụ sáng tạo để đo lường tác động các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản

Để tìm hiểu về phiên bản cập nhật của Impact 2 (2.3),  click vào đây
 
Một số tài liệu liên quan:
Phương pháp
Hiểu và sử dụng Impact 2 ( zip file bao gồm những hướng dẫn về: ước tính thị phần, đóng góp đối với mục tiêu FP2020; gia tăng CPR của quốc gia; cải thiện lựa chọn về tránh thai; và hướng dẫn về các kết quả tác động )
Hướng dẫn sử dụng

Để biết thêm thông tin, đề nghị liên lạc với:
 research@mariestopes.org

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call