Nghiên cứu MSV

Hiệu quả chi phí chăm sóc SKSS cho công nhân

Được sự giúp đỡ và tài trợ của Liên minh Châu Âu, Marie Stopes Việt Nam (MSV) thí điểm chương trình chăm sóc Sức khỏe sinh sản thông qua tiếp cận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp liên quan đến quyền về dịch vụ trong các nhà máy dệt may và giày da tại Việt Nam từ 2013 – 2015 (gọi tắt là ‘Dự án CSR’). 

Một phần quan trọng trong Dự án thí điểm này là việc đánh giá hiệu quả của các chi phí cho việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của các nhà máy tham gia Dự án làm nền tảng để các nhà máy và MSIVNVN xây dựng các kế hoạch chăm sóc SKSS sau khi kết thúc Dự án, cũng như lồng ghép vào các chương trình Trách nhiệm xã hội DN của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call