Nghiên cứu MSV

NQXH tại tỉnh Thái Nguyên, đánh giá phân tích hiệu quả chi phí

Kết quả nghiên cứu này có thể giúp MSV trong các nỗ lực vận động chính sách của mình nhằm thuyết phục chính quyền cấp tỉnh và cấp quốc gia duy trì kế hoạch đã được MSV thiết kế và thực hiện. Có thể thấy rõ ràng dự án Nhượng quyền xã hội (NQXH) đã có thể bù đắp được các chi phí của mình bằng cách tối đa hóa việc sử dụng vốn tại trạm y tế, và cung cấp các khoản lợi nhuận thích hợp dưới dạng các khoản tiết kiệm chi phí tương đối lớn cho cộng đồng dân cư mà trạm y tế phục vụ.

Xem báo cáo đầy đủ >>

EZS.VN
Home care spa
Click to call