Tác động MSV

Tác động MSV

 

Tại các phòng khám, điểm cung cấp dịch vụ lưu động, cơ sở nhượng quyền xã hội và tại cộng đồng, chúng tôi luôn chú trọng vào nhu cầu của phụ nữ. Một cách hiệu quả, các tác động cộng gộp của chúng tôi đã tăng một cách ngoạn mục.

Trong năm 2019, hơn 1.2 triệu người đã tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình của chúng tôi, giúp ngăn ngừa hơn 800.000 ca mang thai ngoài ý muốn và cứu sống hàng trăm phụ nữ khỏi tử vong mẹ tại Việt Nam.

Tìm hiểu tác động của chúng tôi tại Việt Nam >>

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call