Tác động toàn cầu

Tác động toàn cầu

 

Năm 2017, bằng cách lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của từng phụ nữ, chúng tôi đã đạt được những tác động đáng kể. MSI toàn cầu đã cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho 26,9 triệu người, giúp ngăn ngừa hàng triệu ca mang thai ngoài ý muốn, và cứu sống hàng chục nghìn ca tử vong mẹ trên thế giới.

Tìm hiểu tác động của chúng tôi trên toàn cầu >> 

EZS.VN
Home care spa
Click to call