Tác động toàn cầu

Tác động toàn cầu

 

Năm 2016, bằng cách lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của từng phụ nữ, chúng tôi đã đạt được tác động cao nhất từ trước đến nay. MSI toàn cầu đã cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho 25,4 triệu người, giúp ngăn ngừa hàng triệu ca mang thai ngoài ý muốn, và cứu sống hàng nghìn ca tử vong mẹ trên thế giới.

Tìm hiểu tác động của chúng tôi trên toàn cầu >> 

Click to call