Hợp tác với doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TẠI TỈNH BẮC GIANG

Trong tháng 9, nhóm nghiên cứu MSV đã phối hợp với kênh Hợp tác Sức khỏe Doanh nghiệp triển khai hoạt động đánh giá đầu vào cho giai đoạn hai của chương trình: “Healthy Workers – Wealthy Factory – Reputable” (Tạm dịch: Công nhân khỏe mạnh – Nhà máy thịnh vượng- Thương hiệu nổi tiếng) tại nhà máy Luxshare – ITC Việt Nam.

Chương trình được tài trợ bởi tập đoàn Apple Inc., chú trọng vào việc đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Y tế tại hai Trạm y tế xã Văn Trung, xã Quang Châu, và các cán bộ Y tế tại Phòng Y tế hai nhà máy Luxshare ICT Quang Châu và Luxshare ICT Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Mục tiêu chính của chương trình là tăng cường nhận thức về SKSS/KHHGĐ, đồng thời gia tăng tiếp cận các dịch vụ SKSS/KHHGĐ chất lượng cho công nhân đang làm việc tại nhà máy cũng như người dân sinh sống trên đia bàn. Ngoài việc đào tạo cho người cung cấp dịch vụ và nhân viên y tế, chương trình cũng đào tạo cho đội ngũ giáo dục viên đồng đẳng ngay trong nhà máy đóng vai trò trung gian để chia sẻ thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức cho chị em công nhân một cách gần gũi hơn.

Dự kiến kết quả nghiên cứu đầu vào của chương trình sẽ được hoàn thành vào đầu tháng 10 năm 2020.

EZS.VN
Home care spa
Click to call