Hợp tác với doanh nghiệp

Lễ ký kết dự án “Nâng cao vị thế xã hội và kinh tế của nữ công nhân di cư thông qua việc phát triển các sáng kiến bình đẳng giới”

Tỉnh Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2013 - Marie Stopes International tại Việt Nam (MSIVN) và Trung tâm Sức khỏe Sinh sản Cộng đồng (VNCRH) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ký kết dự án “Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế, xã hội cho nữ công nhân di cư thông qua gia tăng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng và phù hợp đặc điểm về giới tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, Việt Nam”. Dự án được Liên minh Châu Âu hỗ trợ tài chính 80% để thực hiện trong vòng 3 năm, từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2015.

Dự kiến sẽ có ít nhất 160.000 công nhân nhà máy tại các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương và Đồng Nai được hưởng lợi từ việc tiếp thu thông tin, tăng cường tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về kinh tế, xã hội và tâm lý và các dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGD thiết yếu.

Mục tiêu chính của dự án là kết nối các tổ chức có ảnh hưởng để cùng xem xét, đánh giá và nhận biết nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản như là những quyền cơ bản của phụ nữ làm việc trong các nhà máy và khu công nghiệp. Mô hình lồng ghép nội dung chăm sóc SKSS/KHHGĐ vào chính sách tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sẽ được thử nghiệm tại một số nhà máy tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Sau đó sẽ nhân rộng tại các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Dự án đồng thời sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực, nhượng quyền xã hội và giám sát đảm bảo chất lượng cho một số cơ sở y tế công lập và ngoài công lập để tạo thành một mạng lưới cung ứng các dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình có chất lượng với mức chi phí phù hợp với khả năng chi trả của công nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Việc giáo dục nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho công nhân cũng sẽ được thực hiện thông qua mạng lưới giáo dục viên đồng đẳng tại nhà máy, tổng đài hỗ trợ khách hàng cung cấp thông tin qua điện thoại và tin nhắn nhằm giúp cho nữ công nhân hiểu được tầm quan trọng và sự sẵn có của các dịch vụ chăm sóc SKSS thiết yếu tại mạng lưới cung ứng dịch vụ trong tỉnh.

EZS.VN
Home care spa
Click to call