MS Ladies

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MS LADIES MỚI TUYỂN TẠI SƠN LA

Trong tuần vừa qua, chương trình “Trao quyền và nâng cao vị thế cho phụ nữ thông qua cải thiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm SKSS – KHHGĐ tại Sơn La” đã triển khai tuyển dụng và đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ cho 31 MS Ladies mới, diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 5 tại 4 huyện/thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

Mục tiêu chính của đợt đánh giá năng lực này nhằm đánh giá sơ bộ năng lực cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ của các MS Ladies mới được tuyển dụng, từ đó có thể xây dựng được chương trình đào tạo thích hợp giúp tăng cường các kỹ năng lâm sàng và quản lý cho các MS ladies

MS Ladies thực hiện phần đánh giá năng lực tư vấn các biện pháp tránh thai ngắn hạn

Các MS Ladies mới được tuyển dụng đã được đánh giá thông qua các nội dung chính như: Kỹ năng tư vấn, giới thiệu các sản phẩm SKSS – KHHGĐ; Kỹ năng cung cấp dịch vụ đặt dụng cụ tử cung, phòng chống nhiễm khuẩn, chuẩn bị cấp cứu; Cách sắp xếp và bố trí trong phòng cung cấp dịch vụ;…

Chị Lò Thị Hao – Nữ hộ sinh Trạm Y tế Chiềng Đen, thành phố Sơn La là một MS Ladies mới được tuyển dụng trong đợt này vui vẻ cho biết: “Buổi đánh giá đã giúp mình học thêm được nhiều kiến thức bổ ích mà trước đây mặc dù đã được học nhưng chưa có cơ hội được đào tạo kỹ hơn, đặc biệt là kỹ năng tư vấn, đồng thời cũng giúp mình có thêm kinh nghiệm để làm công tác trên cơ sở được tốt hơn.”

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call