MS Ladies

GIÁM SÁT HỖ TRỢ MS LADIES HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA

Với mục đích cải thiện kỹ năng cung cấp dịch vụ của các MS Ladies trong chương trình “Trao quyền và nâng cao vị thế cho phụ nữ thông qua cải thiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm SKSS – KHHGĐ tại Sơn La”, chương trình đã kết hợp với đội phát triển Y tế của MSV (MDT) tổ chức giám sát hỗ trợ cho 9 MS Ladies tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La từ ngày 25 đến 29 tháng 5.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên được biết đây là đợt giám sát đầu tiên của chương trình trong năm 2020 tại tỉnh Sơn La, với các nội dung: đánh giá kỹ năng tư vấn các biện pháp tránh thai ngắn hạn, kỹ năng cung cấp dịch vụ đặt dụng cụ tử cung trên khách hàng thật do các MS Ladies chuẩn bị phục vụ cho đợt giám sát; Kiểm tra danh mục thuốc cấp cứu sản khoa tại các Trạm Y tế theo quy định của Bộ Y tế; Kiểm tra đánh giá công tác khống chế nhiễm khuẩn tại trạm…

MS Lady Trịnh Thị Hạnh tư vấn các biện pháp tránh thai ngắn hạn cho khách hàng tại Trạm Y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Kết thúc đợt giám sát, giám sát viên sẽ hợp tác với Trạm Y tế họp đánh giá kết quả, chỉ ra những nội dung tốt cần phát huy đồng thời lập kế hoạch để cải thiện những vấn đề còn tồn tại tại Trạm Y tế, giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho người dân tại cơ sở. 

EZS.VN
Home care spa
Click to call