MS Ladies

GIÁM SÁT HỖ TRỢ MS LADIES TẠI LÀO CAI

Từ ngày 11 – 15/5, chương trình MS Ladies đã kết hợp với đội Phát triển Y tế của MSV tổ chức các buổi giám sát hỗ trợ lâm sàng cho 11 MS Ladies tại 9 cơ sở y tế tại tỉnh Lào Cai.

Các hoạt động giám sát hỗ trợ là một trong những hoạt động thiết yếu của chương trình, nhằm giúp các MS Ladies củng cố kỹ năng, đảm bảo các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch về SKSS-KHHGĐ được thực hiện đúng quy định và chuyên nghiệp hơn. Các buổi giám sát cũng giúp hỗ trợ các trạm y tế địa phương thực hành tốt các kỹ năng về quản lý sự cố, xử trí phơi nhiễm, quản lý nhân lực và khống chế nhiễm khuẩn đúng quy định.

Bs. Hoàng Đức Viễn đang thực hiện giám sát hỗ trợ tại Trạm Y tế phường Bình Minh, TP. Lào Cai

Hoạt động hỗ trợ bao gồm các nội dung giám sát về kỹ năng tư vấn, cung cấp các biện pháp tránh thai, xem xét hồ sơ, kiểm tra kiến thức về quản lý sự cố, xử trí sau phơi nhiễm… Nhờ có các hỗ trợ từ các bác sĩ của MSV, các MS Ladies được tăng cường năng lực, Trạm Y tế cũng biết cách quản lý các hoạt động của dự án cũng như của trạm một cách hợp lý và đảm bảo đúng quy định.

 Để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng đều và ổn định, các giám sát viên của tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện công việc hỗ trợ này từ ngày 18 – 25/5 với nội dung tương tự tại các cơ sở y tế còn lại trong phạm vi dự án tại tỉnh Lào Cai. 

EZS.VN
Home care spa
Click to call