MS Ladies

GIÁM SÁT HỖ TRỢ MS LADIES TẠI LÀO CAI

Từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7, chương trình “Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ thông qua cải thiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại Lào Cai”, gọi tắt là chương trình “MS Ladies tại Lào Cai” đã thực hiện hoạt động giám sát hỗ trợ cho 7 MS Ladies tại 7 Trạm Y tế trên địa bàn huyện Bát Xát, Bảo Thắng và TP. Lào Cai.

Đây là đợt giám sát thứ ba trong năm 2020, được thực hiện bởi các giám sát viên của tỉnh với các nội dung: kỹ năng tư vấn và cung cấp dịch vụ các biện pháp tránh thai, quy trình cung cấp dịch vụ lâm sàng; cách bài trí và sắp xếp tại góc tư vấn và trong phòng cung cấp dịch vụ tại các cơ sở y tế.

Chị Đinh Thị Thúy Hằng – Cán bộ chương trình MS Ladies tại Lào Cai – cho biết: “Lần giám sát này các Trạm Y tế ở Bảo Thắng và Bát Xát đã thực hiện khá tốt việc cải thiện sau giám sát theo đúng kế hoạch hành động đã gửi. Việc tư vấn các biện pháp tránh thai đã có nhiều tiến bộ, cung cấp được nhiều thông tin, đầy đủ và chính xác hơn tới khách hàng.”

Chương trình dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thành việc giám sát hỗ trợ cho 11 MS Ladies tại 10 cơ sở y tế tại Lào Cai trong tháng 8 năm 2020. 

EZS.VN
Home care spa
Click to call