MS Ladies

HỘI THẢO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH "GIA TĂNG TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHO PHỤ NỮ VÀ NỮ CÔNG NHÂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG"

Ngày 19 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Thái nguyên đã phối hợp với tổ chức Marie Stopes Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Gia tăng tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ và nữ công nhân tại địa phương” nhằm đánh giá kết quả sau thời gian triển khai dự án giai đoạn 2019 – 2020. 

Sau hai năm hoạt động, dự án đã cung cấp thành công hơn 37.000 dịch vụ/sản phẩm SKSS – KHHGĐ chất lượng cho gần 3000 nữ công nhân tại bảy nhà máy trên địa bàn huyện Đại Từ và huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, đóng góp hơn 10.000 năm tránh thai (CYPs). Các điểm cung cấp dịch vụ tham gia trong dự án hầu hết đều đạt trên 80% điểm tuân thủ chất lượng lâm sàng, 100% các MS Ladies cải thiện thu nhập khi tham gia dự án và trên 90% nữ công nhân đều phản hồi hài lòng về các dịch vụ và sản phẩm.

Ông Hoàng Hải – PGĐ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên - trao thưởng cho các đơn vị/cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong hoạt động dự án

Đại diện Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Ngoài việc đem lại những lợi ích về chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho phụ nữ và nữ công nhân tại địa phương, dự án đã thực hiện các khoá đào tạo hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và cho các MS Ladies, thay đổi tư duy về chăm sóc sức khỏe sinh sản, lấy khách hàng làm trung tâm, tăng số lượng sản phẩm và số lượng dịch vụ, góp phần giúp nâng cao uy tín và vai trò của trạm y tế địa phương.”

EZS.VN
Home care spa
Click to call