MS Ladies

TẬP HUẤN ÁP DỤNG KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀO BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ SỐ LIỆU CHO MS LADIES

Từ ngày 23 đến 26 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Sơn La đã kết hợp với chương trình "Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ thông qua cải thiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Sơn La" (gọi tắt là chương trình MS Ladies tại tỉnh Sơn La) tổ chức lớp tập huấn về áp dụng kĩ thuật công nghệ vào báo cáo và quản lý số liệu cho các MS Ladies tham gia chương trình. 


Các MS Ladies thực hiện phần thực hành trên máy tính bảng

Lớp tập huấn bao gồm hai phần lý thuyết và thực hành. Trong buổi học lý thuyết, các MS Ladies được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, nhập thông tin khách hàng, nhập các dịch vụ khách hàng đã sử dụng, và chi phí khách hàng phải chi trả. Trong phần thực hành, mỗi MS Ladies được chương trình phát một máy tính bảng để thực hành ngay trên máy và được xuống trạm y tế xã Hát Lót, huyện Mai Sơn để thực hành ngay với khách hàng thật. 

Đây là lớp tập huấn được tổ chức nhằm đào tạo cho đội ngũ MS Ladies mới được tuyển tham gia dự án tại tỉnh Sơn La, với sự tham gia của 16 MS Ladies tại huyện Mai Sơn và Mường La, và 15 MS Ladies của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố Sơn La và huyện Thuận Châu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng và hỗ trợ các MS Ladies quản lý dữ liệu khách hàng được tốt và dễ dàng hơn

 

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call