Đầu tư 1 USD chăm sóc SKSS nữ công nhân, thu lợi ích 12,9 USD
23/05/2016

Đầu tư 1 USD chăm sóc SKSS nữ công nhân, thu lợi ích...

Những bằng chứng bước đầu về lợi ích chi phí của đầu tư vào chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân đã được...

Đầu tư 1 USD chăm sóc SKSS nữ công nhân, thu lợi ích 12,9 USD

Lễ ký kết dự án “Nâng cao vị thế xã hội và kinh tế của nữ công nhân di cư thông qua việc phát triển các sáng kiến bình đẳng giới”
23/05/2016

Lễ ký kết dự án “Nâng cao vị thế xã hội và kinh tế...

Tỉnh Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2013 - Marie Stopes International tại Việt Nam (MSIVN) và Trung tâm...

Lễ ký kết dự án “Nâng cao vị thế xã hội và kinh tế của nữ công nhân di cư thông qua việc phát triển các sáng kiến bình đẳng giới”

 “Giải vàng chất lượng vì sức khỏe gia đình Việt Nam 2015”
23/05/2016

“Giải vàng chất lượng vì sức khỏe gia đình Việt Nam...

Tối 26/12, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tổ chức Chương...

“Giải vàng chất lượng vì sức khỏe gia đình Việt Nam 2015”

Tổng kết dự án “Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế”
23/05/2016

Tổng kết dự án “Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc...

Marie Stopes Việt Nam một tháng sôi nổi với các hoạt động nhượng quyền xã hội

Tổng kết dự án “Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế”

Khởi động Chu Kỳ II – BlueStar
23/05/2016

Khởi động Chu Kỳ II – BlueStar

Marie Stopes Việt Nam một tháng sôi nổi với các hoạt động nhượng quyền xã hội

Khởi động Chu Kỳ II – BlueStar

Marie Stopes Việt Nam một tháng sôi nổi với các hoạt động Nhượng quyền Xã hội
23/05/2016

Marie Stopes Việt Nam một tháng sôi nổi với các hoạt...

Marie Stopes Việt Nam (MSV) đang thực hiện hai mô hình nhượng quyền xã hội tại Việt Nam. Nếu như mô hình...

Marie Stopes Việt Nam một tháng sôi nổi với các hoạt động Nhượng quyền Xã hội

Click to call