Truyền thông

Truyền thông

Liên lạc với phòng truyền thông
Số điện thoại: +84 (4) 3722 5472 – ext 246  (chỉ dành cho nhà báo)
Email: truyenthong.msivn@mariestopes.org.vn

Click to call