Tuyển dụng

”Marie Stopes International là một doanh nghiệp xã hội tập trung vào thị trường và định hướng dựa trên kết quả. Chúng tôi vận hành các chương trình kế hoạch hóa gia đình một cách hiệu quả và bền vững tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trách nhiệm chính trong vai trò này của chúng tôi là đẩy mạnh mục tiêu PHÒNG TRÁNH MANG THAI NGOÀI Y MUỐN; cũng như nhiệm vụ đảm bảo quyền SINH CON THEO LỰA CHỌN, KHÔNG PHẢI NGOÀI Ý MUỐN”

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Ngày Vị trí
12/07/2017 Nhân viên giao hàng Xem chi tiết
12/07/2017 Giám đốc Hành chính Nhân sự Xem chi tiết
05/07/2017 Trợ lý GĐĐH BK Xem chi tiết
05/07/2017 Giám đốc Marketing Xem chi tiết
05/07/2017 CVQHKH-BK Xem chi tiết
05/07/2017 Cán bộ Chương trình PSS tại địa phương Xem chi tiết
05/07/2017 Trợ lý Chương trình Xem chi tiết
05/07/2017 Nữ hộ sinh full-time (PK Tân Tạo - TP. Hồ Chí Minh) Xem chi tiết
05/07/2017 Bác sỹ full-time (PK Marie Stopes Tân Tạo - TP. Hồ Chí Minh) Xem chi tiết
Click to call