Tuyển dụng

Cán bộ Chương trình PSS tại địa phương

Marie Stopes Việt Nam cần tuyển:

05 Cán bộ chương trình PSS tại địa phương:

01 cán bộ làm việc tại tỉnh Cao Bằng

01 cán bộ làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

02 cán bộ làm việc tại tỉnh Lâm Đồng-Đăk nông

01 cán bộ làm việc tại Long An-Tiền Giang

Mã tuyển dụng: PO-PSS

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ email: recruit@vncrh.org.vn

Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề

Click to call