Tuyển dụng

CVQHKH-BK

Marie Stopes Việt Nam cần tuyển:

03 Chuyên viên quan hệ khách hàng 

01 chuyên viên quan hệ khách hàng tại 2 tỉnh Nghệ An-Thanh Hóa;

01 chuyên viên quan hệ khách hàng tại 2 tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh

01 chuyên viên quan hệ khách hàng tại khu vực Hà Nội

Mã tuyển dụng: CVQHKH-BK

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ email: recruit@bachkhangvietnam.vn

Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề

Click to call