Tuyển dụng

Giám đốc Hành chính Nhân sự

Marie Stopes Việt Nam cần tuyển:

Giám đốc Hành chính Nhân sự làm việc tại Văn phòng Hỗ trợ - Hà Nội

Mã tuyển dụng: HRAD - SO

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ email: recruit@mariestopes.org.vn

Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề

Click to call