Tuyển dụng

Giám đốc Marketing

Marie Stopes Việt Nam cần tuyển:

Giám đốc Marketing làm việc tại TP.Hồ Chí Minh

Mã tuyển dụng: MM-BK

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ email: recruit@bachkhangvietnam.vn

Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề

Click to call