Tuyển dụng

Nhân viên giao hàng

Marie Stopes Việt Nam cần tuyển:

Nhân viên giao hàng làm việc tại Hà Nội

Mã tuyển dụng: GH - BK

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ email: recruit@bachkhangvietnam.vn

Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề

Click to call