Tuyển dụng

Nữ hộ sinh full-time (PK Tân Tạo - TP. Hồ Chí Minh)

Marie Stopes Việt Nam cần tuyển:

Bác sĩ làm việc full-time tại Phòng khám Marie Stopes Tân Tạo - TP. Hồ Chí Minh.

Mã tuyển dụng: NHS-TT

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ email: recruit@vncrh.org.vn

Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề

 

Click to call