Tuyển dụng

Trợ lý Chương trình

Marie Stopes Việt Nam cần tuyển:

Trợ lý chương trình làm việc tại Văn phòng Hỗ trợ Hà Nội

Mã tuyển dụng: PA – AQ

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ email: recruit@vncrh.org.vn

Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề

Click to call