Tuyển dụng

Trợ lý GĐĐH BK

Marie Stopes Việt Nam cần tuyển:

Trợ lý chương trình làm việc tại Văn phòng Hỗ trợ Hà Nội

Mã tuyển dụng: TL - BK

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ email: recruit@bachkhangvietnam.vn

Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề

Click to call